Ölbeli játékok gyűjteménye kicsiknek és szüleiknek

Hogy könnyebb legyen a nyűgös gyerekkel...

2009. november 30., 09:29 szerző: zaol.hu, Magyar Hajnalka, Horváth-Balogh Attila
Nyűgös a gyerek öltöztetéskor? Lehetetlen megetetni, mert másfelé tekereg? Öt perc várakozást sem bír ki? Az ellenszer egyszerűbb mint gondolnánk: egy kis mondóka, ölbeli játék.
hirdetes_kapcsolo: 1
data['nincs_banner']:
G->reklam_mentes: 0
Mindezek jó ismerője Godina Mónika, aki most megosztja tudományát a többi szülővel. Lóg a lába, lóga címmel könyvbe rendezte mindazon mondókákat, ölbeli játékokat, amelyek ma már nem öröklődnek úgy, mint a többgenerációs családokban.

- Régóta tartok baba-mama klubokban, könyvtárakban mondókával kísért játékos foglalkozásokat - kezd a könyv történetébe Godina Mónika, aki pillanatnyilag a 4 éves Boróka és a húsz hónapos Bíborka főállású anyukája. - A szülők rendre kérték, szeretnék írásban is hazavinni a versikéket a hozzájuk tartozó mozgás, játék leírásával együtt. Egy idő után annyi fecni és lap gyűlt össze, hogy kezdtek kibontakozni egy könyv körvonalai.

Némi kiegészítés, szerkesztés, s egy rokonlélek grafikus közreműködése után már mehetett is nyomdába az Artemisz Kiadó újdonsága. A kötetet Jordán Katica illő rajzai díszítík, akivel a közös zrínyis múlt köti össze a szerzőt.

De miként is került Mónika ilyen közel a mondókákhoz? A Zrínyi-gimnázium jó tanuló diákja sokak meglepetésére sem jogász, sem közgazdász nem akart lenni. Neki valami gyerekközeli pálya kellett. Megkésett mozgásfejlődésű csecsemők és halmozottan sérült gyerekek közt talált rá hivatására, az ő fejlesztésükben kamatoztatta gyógytornász diplomáját a Nyitott Ház módszertani intézetben, míg a saját fészekalj el nem szólította. De hogy visszatér közéjük, arra garancia, hogy másoddiplomás képzésen gyógypedagógiát tanul.

Godina Mónika a négyéves Boróka - Fotó: Katona Tibor

A most megjelent kötet több mint 350 mondókát, ölbeli játékot tartalmaz, a kevésbé ismert népi rigmusoktól a mindenki fülében ott csengő versikékig. Az eligazodást segíti, hogy a tartalom fejezetekben tárul elénk, így a szülők könnyen válogathatnak a simogatók, ujjnyitogatók, zsippzsuppolók, lovagolók, sétáltatók, ugráltatók, höcögtetők stb. között. Mónika két kislánya közreműködésével rögtönzött bemutatót is tart nekünk, Boróka felnőttes elmélyültséggel, Bíborka pedig önfeledt göcögéssel kapcsolódik a játékba. Törik a mákot, csalogatják a csigabigát, döcögtetik a kicsi kocsit, rajzolják a kerekecske gombocskát, s a piszék is összevesznek...

A látvány szívet melengető, de mindezen túl vajon miben segítik e mondókák a kicsik fejlődését? - tudakoljuk a kötet összeállítójától.

- Az ölbeli játékok, vagy másként dajkarímek látszólagos egyszerűségük ellenére sokféle módon gazdagítják a gyerekek képességeit - magyarázza. - Ritmusuk, zeneiségük mellett fontos a hozzájuk kapcsolódó sok simogatás, érintés, szoros testi kontaktus, bensőséges hangulat. Ezek révén a gyerek megnyugszik, figyelme elterelődik a külvilág nyugtalanító körülményeiről, hiszen a szülő hangjára az ismerős dallamra, ritmusra figyel.

Az ölbeli játékok a legkisebbeket abban is segítik, hogy megtanulják, hol húzódik a határ köztük és a külvilág között. A csecsemő ugyanis az őt szoptató, ringató anyát egynek tekinti önmagával, s csak a sok érintés, a testrészek mozgatása, a külső hangok révén tanulja meg lassan elhatárolni önmagát az anya testétől. Az ölbeli játékok közben a gyermek több érzékszerve bevonódik a játékba: látja a szülő mozdulatait, hallja a versike dünnyögését és egész testével érzi a simogatást, mozgatást, ringatást.

Az együttjátszásnak kiváló oktató-nevelő hatása is van. A mondóka dallama, ritmusa határozottan elválik a mindennapi beszédtől, segíti a figyelem összpontosítását, fejleszti a zenei képességeket. A mondóka szövege sok esetben konkrétan megnevez testrészeket, mozdulatokat, munkafolyamatokat, s ezzel a szókincs is bővül. Az ölbeli ringatással fejlődik a gyermek mozgás- és térérzékelése, határozottabbá válik a testséma, ügyesebbé a mozgás. Mindemellett a kicsik kiválóan szórakoznak, hiszen a legtöbb dajkarím csattanóval ér véget: csiklandozással, simogatással, orrcsavarintással, dögönyözéssel, ami mindig megnevetteti a gyermeket.

 

Várjuk kedves olvasók jeligével ellátott, sima A/4-es lapra, legalább 15 sor terjedelemben, golyóstollal írt - fogalmazás bármely témában - teljes névaláírással ellátott leveleit, melyben kérjük, legalább az alábbi adatainak megadását: életkor, nem, végzettség, foglalkozás, valamint nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a grafológiai elemzési személyiségrajza, feltett kérdéseire a grafológus válasza a lapunkban közzétehető.További érdekességek ÉLETMÓDI rovatunkban. Klikk IDE! 

 

zaol.hu, Magyar Hajnalka, Horváth-Balogh Attila

2009. november 30., 09:29 szerző: zaol.hu, Magyar Hajnalka, Horváth-Balogh Attila

Részletes műsor

loader image

Műsorok betöltése...