Találatok száma: 9342
 • "Elhull a virág, eliramlik az élet..."
  Legyen e pár sor köszönet és hála mindazoknak,
  akik szeretett lányom, testvérünk,
  ZIEGLER ÉVA
  búcsúztatásán részt vettek, mély gyászunkban együttérzéssel osztoztak.
  Szerető családja • Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik
  ismerték és szerették, hogy
  TAKÁCS BÉLA
  életének 88. évében elhunyt.
  Temetése 2016. április 21-én, csütörtökön a 14 órakor kezdődő gyászmisét követően lesz
  a nagybakónaki temetőben.

  Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára
  elkísérik, gyászunkban osztoznak.
  A gyászoló család

 • "Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
  Pihen a kéz, mely értünk dolgozott,
  Számunkra te sosem leszel halott,
  Örökké élni fogsz, mint a csillagok."

  Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik
  ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk,
  mamánk, testvérem és anyósom
  ZSOHÁR GYULÁNÉ
  szül. Sasvári Márta
  60 éves korában elhunyt.
  Végső nyugalomra helyezése 2016. április 22-én,
  pénteken 14 óra 30 perckor lesz a kiskanizsai temetőben.
  Gyászmise aznap 8 órakor a kiskanizsai
  Sarlós Boldogasszony-templomban.
  A gyászló család

 • "Amikor Isten látta, hogy a domb túl meredek,
  a lélegzés túl nehéz lett, átölelt és magához vett."

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
  akik ismerték és szerették, hogy
  DELY DEZSŐNÉ
  szül. Karácsonyi Zsuzsanna
  április 11-én hajnalban visszaadta lelkét Teremtőjének.
  Április 22-én 8 órakor szentmise keretében adunk hálát életéért a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templomban.
  Hamvait a szentmise után 10 órakor helyezzük örök nyugalomra
  a Szent Miklós temetőben.
  Megtört szívvel búcsúzunk tőle,
  hálát adunk értékes életéért, mindazért a sok jóért, amit
  az Úr általa tett, és hogy hozzánk tartozott.
  Tovább él köztünk gondolataiban, szavaiban, szeretetében, tetteiben, mosolyában és példájában.
  Kérjük, hogy koszorú helyett
  egy szál virágra kötött üzenettel kísérjék utolsó útjára.
  Fájó szívvel búcsúzunk: férje, lányai, vejei, unokái,
  nagynénje, unokatestvérei, rokonai, ismerősei

 • Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik
  ismerték és szerették, hogy
  TAUSANOV KIRÓ
  életének 69. évében váratlanul elhunyt.
  Temetése 2016. április 21-én, csütörtökön
  15.30-kor lesz a nagykanizsai köztemetőben.

  Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak.
  A gyászoló család • "Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
  Elpihent a kéz mely értünk dolgozott
  Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog
  De Te számunkra nem leszel halott,
  Élni fogsz, mint a csillagok..."

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
  akik ismerték és szerették, hogy
  LENNER KÁLMÁN
  életének 68. évében elhunyt.
  Temetése 2016. április 21-én, csütörtökön
  14 órakor lesz a baki temetőben.
  Előtte 13 órakor gyászmise.
  Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
  akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban osztoznak.
  A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük.
  Gyászoló család • "Egy könnycsepp a szemünkben
  értetek él,
  Egy gyertya az asztalon értetek ég,
  Egy-egy fénykép, mely őrzi emléketeket,
  S egy nap, mely elvitte életeteket."

  Emlékezünk
  KECSKÉS EDITRE
  halálának 2.
  és édesapjának
  FERENCNEK
  35. évfordulójára.
  Szerető családotok

 • "Az Úrnál nyugszom örökkön örökké,
  őt választottam, ott lakom nála."

  TAKÁCS RÓZSA
  kántor
  hosszantartó betegség után, 2016. április 10-én
  életének 84. évében elhunyt. Hamvainak elhelyezése a pusztaszentlászlói temetőben 2016. április 21-én, csütörtökön 15 órakor kezdődő szentmisét követően
  16 órakor lesz.

 • Mély fájdalommal tudatja a család, hogy
  RÁDLER ALAJOSNÉ
  szül. Abonyi Erzsébet
  2016. április 7-én életének
  62. évében elhunyt. A búcsúztató szentmise a keszthelyi karmelita templomban 2016. április 22-én (pénteken) 9.30 órakor lesz, majd temetésére azt követően 11.30 órakor kerül sor a
  Szent Miklós temetőben.
  A gyászoló család • Egy éve távozott közülünk
  MARTON ISTVÁN
  és
  30 éve hunyt el
  kislánya
  ZITA
  Mély fájdalommal emlékeznek rájuk:
  szeretteik • "Más világ, most ahol él,
  Más a szó és más a fény.
  Tavasz, ősz, nyár és tél,
  Nélküle fúj itt a szél."

  Emlékezünk
  PÉTER JÓZSEF
  halálának 5. évfordulóján.
  Szerető családja • Megtört szívvel tudatjuk,
  hogy
  HOSTYÁNSZKI LAJOS
  életének 88. évében
  csendesen örökre elaludt.
  Temetése 2016. április 22-én, pénteken 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben.

  Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük.
  A gyászoló család

 • Emlékezünk
  a legszeretetreméltóbb édesanya,
  BANKOVICS LAJOSNÉ
  (Nemcsics Magdolna)
  Zalalövő-Budafai,
  majd Csácsi lakos

  születésének 100.,
  halálának 14. évfordulóján.
  Szerető gyermekei

 • "Míg éltél nagyon szerettünk,
  amíg élünk el nem felejtünk."

  Fájó szívvel tudatjuk barátainkkal és ismerőseinkkel, hogy
  édesanyám, korábban
  DR. CZALLER IMRÉNÉ
  Joli
  2016. április 8-án, életének 82. évében,
  rövid szenvedés után örökre elment.
  Hamvait 2016. április 22-én, pénteken 10 óra 30 perckor Zalaegerszegen a Göcseji úti temetőben édesapám mellett helyezzük örök nyugalomra.
  Köszönjük a részvétnyilvánítás mellőzését.
  Némethné Czaller Zsuzsanna
  és családja

 • "Mikor a testemet már roskadozva vittem,
  Váratlanul, csendesen átölelt az Isten."

  Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
  akik ismerték és szerették, hogy
  SZÉP ISTVÁN
  életének 80. évében
  tragikus hirtelenséggel elhunyt.
  Temetése április 20-án, szerdán
  a 14 óra 30 perckor kezdődő gyászmisét követően
  15 órakor lesz a teskándi temetőben.

  Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik
  és gyászunkban osztoznak.
  A gyászoló család

 • "Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
  Nyugalmadat nem zavarja senki.
  Tudjuk, hogy nem jössz és mégis jó várni.
  Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni."

  Soha el nem múló szeretettel
  emlékezünk
  DEÁK FERENC
  halálának 10. évfordulóján.
  Felesége, gyermekei
  és családjaik • "Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
  mi szívből szeretünk,
  és nem felejtünk téged."

  Soha el nem múló szeretettel,
  és fájdalommal emlékezünk
  TÓTH ALFONZ
  halálának 10. évfordulóján.
  Szerető családja

 • "Egy év telt el, ugyanúgy fáj,
  Amit gyógyítani nem lehet soha már.
  Örök az arcod, nem száll el szavad,
  Minden mosolyod a szívünkben marad."

  Soha el nem múló fájdalommal, és szeretettel emlékezünk
  DUDÁS FERENC
  halálának első évfordulóján.
  Szerető felesége, gyermekei és unokái • "Mikor a testemet már roskadozva vittem,
  Váratlanul csendesen átölelt az Isten...."

  Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik
  ismerték és szerették, hogy
  SZABÓ ISTVÁNNÉ
  szül. Szekeres Piroska
  életének 78. évében elhunyt.
  Temetése április 20-án, szerdán 15 órakor lesz
  a lenti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak,
  akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak.
  Búcsúzunk tőle: lánya, fia, unokái: Norbi és Anita

 • Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
  és szerették, hogy
  LAKATOS ISTVÁNNÉ
  szül. Benk Gabriella
  71 éves korában
  váratlanul elhunyt.
  Végső búcsúztatása
  2016. április 20-án, szerdán
  12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben.

  Megköszönjük mindazoknak, akik fájdalmunkban
  és gyászunkban osztoznak.
  A gyászoló család

Részletes műsorMűsorok betöltése...