Botfa harminckét hősi halottjának emlékét nyolcvan évvel ezelőtt örökítették meg

2017. április 20., 10:00 szerző: Salamon Sándor fotós: Katona Tibor
komment
Botfa - Száz éve még dörögtek az első világháború fegyverei, aratott a halál. A háborús veszteségeket még nem lehetett véglegesíteni, de a következő világégés magvai már elvetődtek. Egyik eleme Versailles-ban a trianoni asztal körüli, rajtunk majd tort ülő döntés volt.
hirdetes_kapcsolo: 1
data['nincs_banner']: 0
G->reklam_mentes: 0

Aminek az emléke zsigereinkben ma is él. Döbbenet, bénaság volt az emberekben. Csak Sopron és környéke, valamint Balassagyarmat szállt szembe az országukat törvénytelenül gyarapítani akarókkal. A kábulatból lassan történt az eszmélés, sokakban ma is tart.

Zala megye tanfelügyelősége 1936 végén adta ki rendeletét a „Hősök fái" ügyében. Kollarics Ferenc botfai iskolaigazgató már az iskolaszék december 30-án tartott ülésén fordult a testülethez, hogy a rendeletben javasolt emlékhelyet a temetőben alakítsák ki, egyéb erre alkalmas hely a községben máshol nem lévén. Az ülésen a bemutatott vázrajz alapján az iskolaszék a legmesszebb menő támogatásáról biztosította az előterjesztőt a falu 32 hősi halottjának az emlékét megörökítő elképzelés megvalósításában.

Az igazgató az 1937. április 25-ei ülésen már a „Hősök útjának felavatása" részleteivel ismertette meg az iskolaszéket. A június 6-ára tervezett avatással egyidőben került sor a temetői nagykereszt felszentelésére is, mely alkalomra az iskolaszék meghívta az ügy támogatóját, dr. Medve István kir. tanfelügyelőt. A május 23-án Csatárba írt levelében értesítette Kauzli Gyula esperesplébánost is, hogy "... a kijelölt időpontban végzünk a munkával és a keresztszentelésnek semmi akadálya nincs, a „Frontharcos Szövetséget", valamint Jakabffy Antal elnök urat is már meghívtuk a szentelésre. A világiak részéről Jakabffy Antal fog beszélni, mint akinek 17 hősi halottunk ezredtársa volt."

A helyreállított, konzervált Hősök keresztje az új korpusszal 2009. szeptember 12-én került vissza eredeti helyére Reprodukció: Katona Tibor

A tervezett napon - 80 éve lesz idén - méltó keretek között emlékezhetett a falu a hősi halottaira. A temetőben szépen díszlő négy hársfára való tekintettel a hősöket megörökítő kopjafák fölé is ennek ültetését javasolták. A 32 kopjafát a kereszt alakú út két oldalán állították fel, középpontban a közel 10 méteres nagykereszttel. Az elszámolásból megtudjuk, hogy 145 pengő 70 fillér pénzadomány gyűlt össze az emlékfák javára - ebből fedezték a zománctáblák árát (33,60 P) és az egyéb kiadásokat - , de ennél sokkal nagyobb összeget képviseltek a nem pénzbeli adományok. Mindenekelőtt a helyi földbirtokosé, aki a nagykereszthez való anyaggal, annak faragásával, 4 db emlékoszloppal, 33 db hársfával, 30 db rózsatővel járult hozzá a 15 pengő pénzadományán felül az emlékút kialakításához.

1938. szeptember 29-i ülésén újabb jelentős adományért mond jegyzőkönyvileg köszönetet az iskolaszék: Kocsondi János zalaegerszegi kertésznek a 33 db japánbirset, 66 db mályvát, 8 db tuját és 8 db begonimusz cserjét tartalmazó ajándékáért, amit a „Hősök útja" szebbé tételére használtak fel.

A botfai községi elemi népiskola történetét feldolgozó könyvemet nagyapja emlékének ajánlva küldtem meg a Szolnokon élő unokájának, ifjabb Kollarics Ferencnek. Megismerve nagyapja botfai évei alatti működését határozta el, hogy Zalába látogat édesapja ifjúságának színhelyére. Látogatása alkalmával elmentünk a temetőbe is. A Hősök útjából ekkor már csak két korhadt kopjafa csonkja és a nagykereszt emlékeztette arra, amit a nagyapja elgondolása szerint alakítottak ki. A felállításakor közel 10 méteres emlékkereszt „félreállítva", elhanyagoltan, siralmas állapotban, rozsdás korpusszal állt. A könyvből megismert történet és a látottak annyira megérintették vendégünket, hogy felajánlotta a kereszt teljes felújítása költségének fedezését. A helyreállítás megvalósításában a zalaegerszegi kegyeleti irodának a vezetője, Herczeg András is támogatta, segítségével történt a leemelés és a visszaállítás is.

A helyreállított, konzervált Hősök keresztje új korpusszal 2009. szeptember 12-én került vissza eredeti helyére ünnepélyes keretek között. A korhadás és az áthelyezések után kicsit megrövidülten a botfai temető magaslatán újra áll, figyelmeztet bennünket az első világháborúban elesett helytállókra. Szentelését a korábban Zalaegerszegen káplánként szolgált Rozsé atya, Kálinger Roland tábori lelkész végezte, emlékező beszédet és a felújításért köszönetet Gyutai Csaba polgármester mondott. Díszőrséget a zalaegerszegi huszár hagyományok őrzői álltak, közreműködött Bogdán Marianna szavalattal.

A kopjafák elkorhadtak. Akik még emlékezhetnének, már nem élnek. Megfakult az emlékezet is. A nagykereszt áthelyezésekor a helyére került műkő márványtáblájára már csak 26 név került a 32-ből.

E sorok végén hadd mondjak én is köszönetet ifjabb Kollarics Ferencnek azért, amit tett, hogy Botfán még sokáig tisztességgel emlékezhessenek a hősi halottaikra, és az emlékezetre méltó iskolaigazgatójukra.

Salamon Sándor

2017. április 20., 10:00 szerző: Salamon Sándor fotós: Katona Tibor

Hozzászólások

Részletes műsor

loader image

Műsorok betöltése...