Gyakorolni az önzetlen szeretetet

2015. június 07., 05:01 szerző: Horváth A. Attila
komment
Zalaegerszeg - Egyetlen kérésem volt hosszú papi életemben a fölséges Istenhez: életem utolsó napjáig szolgálhassam Uramat, Istenemet az Ő akarata szerint –- nyilatkozta a Zalai Hírlapnak dr. Kovács Lajos P. Bánk atya.
hirdetes_kapcsolo: 1
data['nincs_banner']: 0
G->reklam_mentes: 0

A zalai kötődésű, Budapesten élő, köztiszteletnek örvendő idős ferences szerzetessel „Az Úré a királyság, Ő uralkodik a népeken” című új könyvének megjelenése apropóján beszélgettünk. Ezúttal is szakrális iránymutatásokat osztott meg Bánk atya olvasóinkkal.

–- Az első rész azért kapta a Számvetésem alcímet, hogy rámutassak: az Úr öröktől fogva kijelölte nekem is, mint minden más embernek az isteni tervét, amit komolyan kell vennem-vennünk, mert az ítéleten ezt kéri majd számon tőlünk. Nekem is volt saját elgondolásom sorsomról, de az Úr nem adott hozzá napi utasításokat. Ő az eseményekben mutat rá az időszerű tennivalókra. Azért írtam meg híven az élettervem főbb részletét, hogy rámutassak: az Úr terve az egyetlen jó terv, akkor vagyok hűséges fia és munkatársa, ha a magam elgondolásait akár percenként is az Övéhez tudom igazítani. Sokan nem tudják ezt, ezért összeroppannak. A sorsomat segítő szándékkal publikálom -– szólt az írás indíttatásáról.

Dr. Kovács Lajos P. Bánk atya: „Az Úr öröktől fogva kijelölte nekem is, mint minden más embernek az isteni tervét, amit komolyan kell vennem-vennünk”

Elmélkedéseit összegezve elmondta: mindennek ősforrása az Atya. Az Atya az örökkévaló, aki a végtelenül okos (mindentudó) és végtelenül hatalmas (mindenható) isteni lényeget saját erejéből birtokolja öröktől fogva. Mivel Ő a Szeretet, mindent a legjobb szándékkal tesz, ezért adja az abszolút önismereteként születő Fiának a teljes istenséget. A világ teremtése az Atya örök terve. Ennek megvalósítása is csupa szeretet: akarja, hogy teremtmények is legyenek, ismerjék meg a Szentháromság örök szeretetét nemcsak egymás iránt, hanem az állandó gondviselést igénylő teremtett világ vonatkozásában is. Ezért a könyv második része erről szól: a Fiú az atyai szeretet tökéletes mása. Vállalja a megtestesülést, vagyis felveszi az emberi természetet. Ezzel mind a szellemvilág, mind az anyagvilág ősmintája tud lenni, és a teremtményekre sugározza a közölhetetlen isteni természet ragyogását. Vállalva a bűnbeesett emberiség megváltását is. Az embereknek a Fiú által visszaszerzett istengyermekség minden áldását a Szentlélek osztja szét. Így lehet és kell is látnunk a megváltott világot.

Bánk atya kifejtette, hogy a noviciátus második félévében egy magányosan heverő könyv elolvasásakor (Graf: Uram, taníts minket imádkozni, fordította: Fejes) lett teljes életcélja: mindenben Isten akaratát kell követnie.

–- Rájöttem, hogy Isten önzetlen szeretetszolgálatra teremtett minden embert, engem is. Édesanyánk nem a volán, a televízió, az internet mellé szült bennünket, hanem családba, ahonnan még nagyobb családba nőttünk bele. A család kizárólag arra van teremtve, hogy mindig több önzetlen szeretetet gyakorolhassunk. Aki ezt nem érti, annak kár élni, mert csak ez az életstílus végződik örök boldogsággal.

Az atya a pünkösdi ünnepkörrel kapcsolatban is megosztotta velünk gondolatait.

–- „Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: Kinek tartják az emberek az Emberfiát? Így válaszoltak: Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik másik prófétának. Jézus most hozzájuk fordult: Hát ti mit mondtok, ki vagyok? Simon Péter válaszolt: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. Erre Jézus azt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait” (Mt 16,13-18)... Az Egyház, amelyikről Jézus szól és Péterre épül, szóba kerül még Jézus mennybemenetele előtt is. „Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket (2,1-4). Az összesereglett tömeg pedig Péter hitoktatását hallgatva mindent megértett, bár legalább tizenöt nyelvcsaládból jöttek össze. Mind megkeresztelkedtek: megszületett a keresztény Egyház, amelyet Jézus alapított.

 

Horváth A. Attila

2015. június 07., 05:01 szerző: Horváth A. Attila

Hozzászólások

Részletes műsor

loader image

Műsorok betöltése...